Lupinranger VS Patranger VS Kyuranger (2019) Full Movie

Lupinranger VS Patranger VS Kyuranger
/10 by 0 users

"Lupinranger VS Patranger VS Kyuranger" is an upcoming V-Cinext film between Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger and Uchu Sentai Kyuranger. The story begins when the Lupinrangers, Kairi, Touma, and Umika, are kidnapped by someone mysterious. The Patrangers are then tasked with an Abduction Case to find the missing thieves, where they run into the Kyuranger team as they pass through space. Just who exactly kidnapped them? And why did the 12 Kyurangers return to space?

TitleLupinranger VS Patranger VS Kyuranger
Release DateMay 03, 2019
Genres, , , ,
Production CompanyToei Company, Ltd.
Production Countries
CastsAsahi Itou, Kousei Yuki, Takumi Kizu, Haruka Kudou, Kazusa Okuyama, Sakurako Ookubo, Shogo Hama, Ryo Yokoyama, Yosuke Kishi, Seiya Motoki, Kazuya Nakai
Plot Keywordstokusatsu, lupinranger, patranger,